Zanim uruchomisz pierwszą synchronizację z Subiektem

Synchronizator dla Subiekta umożliwia wymianę danych pomiędzy bazą sklepu internetowego a bazą Subiekta. Transfer danych pomiędzy tymi dwiema bazami będzie możliwy po krótkiej konfiguracji, którą należy wykonać przed uruchomieniem pierwszej synchronizacji. Wykonanie jej jest konieczne jeśli chcemy przenosić stany magazynowe, ceny oraz zamówienia.

  1. Konfiguracja magazynów
  2. Konfiguracja poziomów cen
  3. Konfiguracja typów płatności i sposobów dostawy

1. Konfiguracja magazynów

Synchronizator pozwala przenosić stany magazynowe towarów dla poszczególnych magazynów, wybranych w Ustawieniach synchronizatora. Magazyny w Subiekcie mają swoje symbole oraz nazwy:

zanim uruchomisz pierwsza synchronizacje/1_subiekt_magazyny

Aby informacje o stanach magazynowych się przeniosły, należy utworzyć w sklepie internetowym odpowiedniki magazynów z Subiekta, o takich samych symbolach, jak wybrane do synchronizacji magazyny. W sklepie internetowym należy więc przejść do:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Magazyny

i utworzyć odpowiednie magazyny:

zanim uruchomisz pierwsza synchronizacje/2_sklep_magazyny

W sklepie utworzono dwa odpowiedniki magazynów Subiekta. W tym przykładzie stany z magazynu Subiekta o symbolu MAG zostaną przeniesione do magazynu o symbolu MAG w sklepie internetowym, a stany z magazynu Subiekta o symbolu MAP zostaną przeniesione do magazynu o symbolu MAP w sklepie internetowym.

Uwaga: symbole magazynów w Subiekcie i ich odpowiedników w sklepie internetowym muszą być identyczne co do znaku, również jeśli pojawiają się dodatkowe spacje. Jeśli symbole będą różne, to stany nie zostaną przeniesione.

2. Konfiguracja poziomów cen

W Subiekcie mamy możliwość zdefiniowania wielu poziomów cen o dowolnych nazwach. Nazwy poziomów cen są widoczne w ustawieniach Subiekta (obrazek poniżej) oraz na karcie towaru:

zanim uruchomisz pierwsza synchronizacje/3_subiekt_poziomy_cen

W Ustawieniach synchronizatora wybieramy poziomy cen Subiekta, które mają być synchronizowane. Aby ceny z tych poziomów się przeniosły do sklepu internetowego, należy utworzyć ich odpowiedniki po stronie sklepu. Poziomy cen utworzone w sklepie muszą mieć identyczną nazwę, jak wybrane poziomy cen z Subiekta. W sklepie internetowym odpowiednie poziomy cen tworzymy w:

Panel administracyjny → Kontrahenci → Poziomy cen zanim uruchomisz pierwsza synchronizacje/4_sklep_poziomy_cen

Jeżeli chcemy przenosić ceny brutto, to poziom ceny w sklepie musi mieć w Rodzaju ceny wybraną wartość brutto, a jeśli mają być przenoszone ceny netto, to w Rodzaju ceny należy wybrać wartość netto.

Uwaga: nazwy poziomów cen z Subiekta oraz ich odpowiedników w sklepie internetowym muszą być identyczne co do znaku, znaczenie mają również spacje. Jeśli nazwy nie będą identyczne, to ceny się nie przeniosą.

3. Konfiguracja typów płatności i sposobów dostawy

Podczas przenoszenia zamówienia ze sklepu do Subiekta, przenoszone są nie tylko pozycje zamówienia, ale też typ płatności i sposób dostawy. Sposoby dostawy i typy płatności są ustawiane w sklepie internetowym w:

Panel administracyjny → Sprzedaż

W Subiekcie natomiast należy dodać do kartoteki towarów towary typu usługa, odpowiadające wszystkim wykorzystywanym w sklepie sposobom dostawy i typom płatności. Należy pamiętać aby symbol sposobu dostawy lub typu płatności dla towaru dodawanego do kartoteki produktów, był taki sam jak symbol tego sposobu dostawy lub typu płatności w sklepie internetowym.

Chcesz sprawdzić oprogramowanie sklepu?
Testuj przez 30 dni za darmo!
Bezpłatne testy sklepu internetowego BestSeller.