Zanim uruchomisz pierwszą synchronizację z ERP Optima

Synchronizator dla ERP Optimy pozwala przenosić dane pomiędzy bazą sklepu internetowego a bazą Optimy. Wymiana danych pomiędzy nimi będzie możliwa po dokonaniu krótkiej konfiguracji, którą wykonujemy przed wykonaniem pierwszych synchronizacji. Konfiguracja ta jest niezbędna jeśli mają być przenoszone stany, ceny oraz zamówienia.

  1. Konfiguracja magazynów
  2. Konfiguracja poziomów cen
  3. Konfiguracja typów płatności i sposobów dostawy
  4. Konfiguracja numeracji zamówień (rezerwacji odbiorcy)

1. Konfiguracja magazynów

Synchronizator pozwala na przenoszenie informacji o stanach magazynowych poszczególnych towarów dla wybranych magazynów Optimy. Magazyny w Optimie posiadają symbol i nazwę, aby stany magazynowe zostały przeniesione z wybranych magazynów w Optimie, należy utworzyć w sklepie internetowym magazyny o takich samych symbolach jak symbole magazynów Optimy. W dalszej kolejności należy w Ustawieniach synchronizatora wskazać, z których magazynów Optimy będą pobierane stany.

Jeśli nie pamiętamy jakie mamy magazyny w Optimie, należy w Optimie przejść do:

Optima → Ogólne → Inne → Magazyny

Pokaże się lista magazynów Optimy wraz z ich symbolami i nazwami:

1_magazyny_optimy

W sklepie internetowym należy przejść do:

Panel administracyjny → Konfiguracja → Magazyny

i utworzyć magazyny o takich samych symbolach jakie mają magazyny Optimy, z których chcemy przenosić stany:

2_magazyny_sklep

W powyższym przykładzie stany z magazynu Optimy o symbolu MAGAZYN zostaną przeniesione do magazynu w sklepie o symbolu MAGAZYN, natomiast stany z magazynu Optimy o symbolu MAG1 zostaną przeniesione do magazynu w sklepie o symbolu MAG1

Uwaga: symbole magazynów w Optimie i ich odpowiedników w sklepie internetowym muszą być identyczne co do znaku, również jeśli pojawiają się dodatkowe spacje. Jeśli symbole będą się różnić, to stany nie zostaną przeniesione.

2. Konfiguracja poziomów cen

W Optimie jest możliwość utworzenia wielu poziomów cen. Jeśli ceny z wybranych poziomów mają być przeniesione do sklepu, to w sklepie internetowym należy utworzyć poziomy cen o takich samych nazwach jak nazwy poziomów cen z Optimy.

Poziomy cen Optimie możemy sprawdzić w System Konfiguracja Firma handel

Optima → System → Konfiguracja → Firma → Handel → Ceny towarów i usług 3_poziomy_cen_optima

W sklepie internetowym odpowiednie poziomy cen tworzymy w:

Panel administracyjny → Kontrahenci → Poziomy cen 4_poziomy_cen_sklep

Uwaga: nazwy poziomów cen z Optimy oraz ich odpowiedników w sklepie internetowym muszą być identyczne co do znaku, znaczenie mają również spacje. Jeśli nazwy nie będą identyczne, to ceny się nie przeniosą.

3. Konfiguracja typów płatności oraz sposobów dostawy

W trakcie przenoszenia zamówienia przez synchronizator przenoszone są poszczególne pozycje zamówienia oraz sposób dostawy i typ płatności. Sposoby dostawy i typy płatności są konfigurowane w sklepie internetowym w:

Panel administracyjny → Sprzedaż

Natomiast w Optimie w kartotece towarów należy utworzyć towary typu usługa, które będą odpowiadały wybranym typom płatności i sposobom dostawy w sklepie. Symbole tych odpowiedników powinny być identyczne co do znaku z symbolami sposobów dostawy i typów płatności w sklepie. Dzięki takiej konfiguracji sposoby dostawy oraz typy płatności będą pojawiały się w rezerwacjach odbiorcy jako kolejne pozycje.

Dodatkowo jeśli typ płatności ma się pojawić w nagłówku zamówienia, jak na ilustracji poniżej:

5_naglowek_zamowienia_optima

to w Formach płatności w Optimie należy zdefiniować określoną formę płatności, która będzie miała taką samą nazwę jak symbol danego typu płatności w sklepie.

Przykładowo: w sklepie internetowym mamy m.in. takie typy płatności jak Przelew tradycyjny o symbolu przelew oraz Płatność przez BLIK o symbolu blik.

7_formy_platnosci_sklep

W Optimie definiujemy formy płatności odpowiadające wybranym typom płatności w sklepie:

Optima → System → Konfiguracja → Firma → Kasa/Bank → Formy płatności 6_formy_platnosci_optima

4. Konfiguracja numeracji zamówień

Każdy użytkownik ERP Optimy może w dowolny sposó skonfigurować schemat numeracji dla rezerwacji odbiorcy. W przypadku korzystanie z synchronizatora konieczne jest ujednolicenie konfiguracji schematu numeracji dla rezerwacji odbiorcy. W tym celu dla zamówień ze sklepu wprowadzony został symbol ROI (czyli rezerwacja odbiorcy z internetu). W Optimie w Definicjach dokumentów należy dodać definicję dokumentu dla zamówień z internetu.

Optima → System → Konfiguracja → Firma → Definicje dokumentów → Handel → Rezerwacja odbiorcy 8_rezerwacja_odbiorcy_optima

Na ilustracji poniżej pokazano w jaki sposób należy ustawić poszczególne pola/człony:

9_definicja_rezerwacji_odbiorcy_optima

Uwaga: jeśli w ERP Optimie nie zostanie zdefiniowana rezerwacji odbiorcy ROI, lub jej człony zostaną zdefiniowane inaczej niż na ilustracji powyżej, to zamówienia nie będą się przenosić.

W przeniesionych na listę rezerwacji odbiorcy zamówieniach ze sklepu numer dokumentu będzie miał postać ROI/....

10_ROI_i_nr_serii_zamowienia_oprima
Chcesz sprawdzić oprogramowanie sklepu?
Testuj przez 30 dni za darmo!
Bezpłatne testy sklepu internetowego BestSeller.