Polityka prywatności

Deklaracja wykorzystywania danych osobowych

Firma Infoserwis publikuje niniejszą deklarację, aby poinformować użytkowników o swojej strategii wykorzystania danych osobowych. Struktura witryny została zaprojektowana tak, aby można było ją przeglądać, bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.

Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich witryn internetowych, których właścicielem jest firma Infoserwis, zarejestrowana pod adresem ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań.

Wszystkie witryny firmy Infoserwis mogą zawierać odnośniki do witryn firm zewnętrznych, umieszczone tam dla wygody i informacji odwiedzających. Firma Infoserwis nie ma wpływu na politykę ochrony danych osobowych prowadzoną przez te organizacje i w związku z tym, nie bierze odpowiedzialności za witryny firm zewnętrznych.

Dane osobowe

To informacje odnośnie nazwiska i tożsamości. Odwiedzający, który zdecyduje się pozostawić firmie Infoserwis swoje dane osobowe, może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane jedynie do umacniania współpracy z firmą Infoserwis.

Dane inne niż osobowe

Firma Infoserwis gromadzi i analizuje dane niezwiązane z konkretną tożsamością, w celu oceny sposobu w jaki odwiedzający użytkują witrynę internetową.

Wykorzystanie informacji

Firma Infoserwis wykorzystuje informacje osobowe w celu oferowania usług oraz lepszego zrozumienia potrzeb odwiedzających. Informacje te umożliwiają w szczególności obsługę zamówień i transakcji, a także udzielanie pomocy technicznej. Dane inne niż osobowe są zbierane w celu tworzenia raportów dotyczących łatwości obsługi witryny, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści i łatwości obsługi witryny.

Udostępnianie informacji

Firma Infoserwis nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi ani nie przekazuje nieodpłatnie danych osobowych użytkowników stronom trzecim.

Zmiany w treści deklaracji

Jeśli w deklaracji wprowadzone zostaną aktualizacje warunków, opublikujemy je w witrynie i zaktualizujemy datę wydania niniejszego dokumentu. W przypadku istotnych zmian w treści, firma Infoserwis zawiadomi o nich klientów, których dotyczą zmiany.

Poznań, marzec 2007