Konfiguracja typów płatności

Sprzedawca powinien tak dobrać i skonfigurować typy płatności, aby dostarczyć klientowi na tyle szeroki wachlarz kanałów płatności, by mógł on wybrać dogodne dla siebie rozwiązanie i dokonać zakupu. System Bestseller daje możliwość tworzenia własnych typów płatności zarówno w oparciu o integracje z popularnymi systemami płatności, jak i bez takich powiązań. Instrukcja opisuje jak skonfigurować typ płatności i, o ile to konieczne, powiązać go z systemem płatności na przykładzie integracji z systemem DotPay.

1. Konfiguracja typu płatności

Panel administracyjny → Sprzedaż → Typy płatności

1.1 Należy utworzyć nowy typ płatności lub edytować jeden z istniejących i wypełnić dane w sekcji Edytowany typ płatności.

1 dotpay edytowany typ

1.2 W zakładce Dane podstawowe można określić procentowe (od wartości transakcji) lub kwotowe (jako stała wartość) koszty korzystania z danego typu płatności jakimi zostanie obciążony klient (pozostawienie wartości 0 oznacza, że nie poniesie on żadnych dodatkowych kosztów):

2 dane podstawowe

W przypadku powyższej konfiguracji, klient sklepu korzystający z tego typu płatności nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z jego wybraniem. Została wyłączona możliwość zapłaty przy odbiorze i nie ma możliwości wydrukowania formularza przelewu, gdyż nie jest to (w tym przypadku) konieczne.

W tej zakładce można również wybrać czy dany typ płatności będzie płatny przy odbiorze, określić stawkę VAT (używana do wyliczania kwoty netto na dokumentach sprzedaży), termin płatności (ma charakter informacyjny), dodać obrazek dla danego typu płatności.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji:
Konfiguracja sposobu dostawy z przedpłatą oraz za pobraniem

Od priorytetu zależy miejsce danego typu płatności na liście w panelu administracyjnym oraz w koszyku w części klienckiej:

3 Typy płatności

1.3 W zakładce Treści powiadomień można dodać dodatkowe informacje do powiadomień dla klientów wybierających ten typ płatności (m.in. do e-mailowego powiadomienia wysyłanego po złożeniu zamówienia lub informacji potwierdzenia zamówienia na stronie).

1.4 W zakładce Dostępność można ukryć dany typ płatności, uzależnić jego dostępność od kwoty zamówienia lub ograniczyć ją dla grup kontrahentów, walut lub typów asortymentu.

2. Powiązanie typu płatności z integracją z systemem płatności

W przypadku typów płatności powiązanych z jakimś systemem płatności, konieczne jest również wprowadzenie danych potrzebnych do integracji. Instrukcja zakłada, że sprzedawca nawiązał współpracę z danym systemem płatności i je posiada. W przypadku niektórych integracji może być również konieczna dodatkowa konfiguracja w panelu systemu płatności (będzie o tym mowa później).

2.1 Konfiguracja integracji z systemem płatności

Panel administracyjny → Konfiguracja → Integracje

W zakładce Systemy płatności, w sekcji Integracja z DotPay, należy uzupełnić pole Identyfikator oraz PIN (otrzymane przy rejestracji na DotPay):

4 dotpay integracja

Trybu testowego używa się w celu testowania procesu składania zamówienia, jeśli ten typ płatności ma być dostępny dla klientów, powinien być przełączony na "Nie".

2.2 Powiązanie typu płatności z systemem płatności

Panel administracyjny → Sprzedaż → Typy płatności

W edycji utworzonego w poprzednim punkcie typu płatności, w polu Integracja wybieramy integrację z systemem płatności, z którym chcemy powiązać dany typ płatności:

5 dotpat integracja z systemem płatności

W przypadku DotPay pojawiają się wówczas dodatkowe pola, które można wypełnić.

Jeśli w tej integracji zostanie określony domyślny kanał płatności i wymuszony wybrany kanał płatności (poprzez wybranie opcji tak), wówczas klient będzie mógł opłacić zamówienie tylko w ten jeden sposób.

Przy takiej konfiguracji typ płatności pojawi się w koszyku w części klienckiej:

6 Część kliencka dotpay

Domyślnie zaznaczony jest typ płatności o najwyższym priorytecie.

Klient sklepu, który wybrał płatność DotPay w celu opłacenia zamówienia zostanie przeniesiony na stronę tego systemu płatności. Będzie tam mógł wybrać konkretny kanał płatności spośród oferowanych przez system. Po opłaceniu zamówienia informacja o tym zostanie automatycznie przekazana do sklepu i zamówienie będzie oznaczone jako rozliczone.

W przypadku DotPay konieczne jest uzupełnienie adresu urlc w panelu tego systemu. Można to zrobić w dziale "Ustawienia", w edycji danego punktu:
Urlc: https://twojsklep.pl/potwierdzeniaAllPay.php
Należy również odznaczyć opcję "Blokuj zewnętrzne urlc".

Poniżej znajduje się lista innych systemów płatności, w których również wymagane jest przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji:

System płatności

Dodatkowa konfiguracja

PayPal

W konfiguracji "Narzędzia sprzedaży" (My Selling Tools), należy wprowadzić adres dla błyskawicznych powiadomień (IPN): 

https://twojsklep.pl/potwierdzeniaPayPal.php

oraz zaznaczyć: Receive IPN messages (Enabled)

eCard

Należy uzupełnić adresy powrotu w panelu systemu płatności:

Powodzenie: https://twojsklep.pl/potwierdzeniaECard.php?st=1&nzid=
Błąd: https://twojsklep.pl/potwierdzeniaECard.php?st=0&nzid=
Plik dodatkowej komunikacji: https://twojsklep.pl/potwierdzeniaECard.php

PayByNet

Należy uzupełnić adresy powrotu w panelu systemu płatności:

Powodzenie: https://twojsklep.pl/potwierdzeniaPayByNet.php?end=1
Błąd: https://twojsklep.pl/potwierdzeniaPayByNet.php?error=1

PayU

Tworząc punkt płatności w systemie PayU należy wybrać rodzaj API: Classic API.

Należy uzupełnić adresy powrotu w panelu systemu płatności:

Zarówno dla błędu, jak i powodzenia adres jest taki sam: https://twojsklep.pl/podziekowaniePayU.php
Adres raportów: https://twojsklep.pl/potwierdzeniaPlatnosci.php