Integracja z firmami kurierskimi

Sklep BestSeller jest zintegrowany z wieloma popularnymi firmami kurierskimi, oferującymi krajowy i międzynarodowy transport przesyłek. Po wypełnieniu danych integracyjnych z wybranym przewoźnikiem, należy powiązać go z wybranym sposobem dostawy w sklepie. Dzięki temu w edycji zamówienia, po określeniu parametrów paczki, automatycznie nadawany jest numer listu przewozowego (z możliwością jego wydrukowania). W przypadku większości integracji, zostaje to odnotowane również w panelu klienta firmy kurierskiej.

Instrukcja przedstawia w jaki sposób powiązać kuriera ze sposobem dostawy w sklepie wraz z przykładem wypełnienia parametrów paczki (w punkcie 1) oraz jak wypełnić dane integracyjne z firmami kurierskimi dostępnymi w standardzie sklepu BestSeller (w punkcie 2).

1. Integracja z firmą kurierską w sposobie dostawy

1.1 Powiązanie firmy kurierskiej ze sposobem dostawy

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

Sposoby dostaw mogą być zintegrowane z jedną z dostępnych firm kurierskich. W tym celu należy wybrać odpowiednią integrację z listy rozwijalnej w edycji sposobu dostawy. W tym przypadku został utworzony sposób dostawy o nazwie "InPost - Paczkomaty". W jego edycji w sekcji Ustawienia integracji przy z listy rozwijalnej Integracja wybrano InPost Paczkomaty:

Wybór integracji w sposobie dostawy

1.2 Obsługa zamówień ze sposobem dostawy powiązanym z firmą kurierską

Panel administracyjny → Sprzedaż → Zamówienia

W edycji zamówienia, w którym wybrano dostawę za pośrednictwem paczkomatów, należy uzupełnić sekcję Integracja z InPost Paczkomaty. W przypadku zamówieni złożonych przez część kliencką do wypełniania będą dwa pola: Typ paczki oraz Kwota ubezpieczenia:

Tworzenie paczki na przykładzie integracji z InPost - Paczkomaty

Po wypełnieniu parametrów paczki i upewnieniu się, że dane adresowe są prawidłowo zapisane, można wygenerować numer przesyłki:

Nadawanie numeru przesyłki na przykładzie integracji z InPost - Paczkomaty

W zależności od firmy kurierskiej, zapis symbolu przesyłki będzie się różnił. Gdyby zaszła potrzeba ponownego wygenerowania numeru przesyłki, należy usunąć w edycji zamówienia stary numer, zapisać zmiany i ponownie go nadać.

2. Wypełnianie danych integracyjnych

Panel administracyjny → Konfiguracja → Integracje

W zakładce Firmy kurierskie wypełnia się dane integracyjne z firmami kurierskimi. Zostaną one wykorzystane w procesie składnia zamówienia. Część pól powtarza się w wielu integracjach, a część jest związana z indywidualnymi cechami konkretnej integracji.

2.1 Pola o charakterze uniwersalnym

Opcja w integracji

Opis

Login

Należy tu wpisać dane otrzymane w momencie nawiązania współpracy z firmą kurierską służące do logowania w panelu klienta. Zazwyczaj jest to adres mailowy (użyty do rejestracji) lub nazwa.

Numer klienta lub

Numer konta

Pola te mogą pojawić się w alternatywie do loginu lub obok niego. Należy w nich wpisać dane otrzymane w momencie nawiązania współpracy z firmą kurierską.

Hasło

Należy tu wpisać hasło, które było użyte do rejestracji konta.

Klucz API

W niektórych integracjach zamiast hasła podaje się tzw. klucz API, który otrzymuje się po rejestracji.

Tryb testowy API

W przypadku chęci przetestowania integracji, opcja umożliwia przetestowania danego sposobu dostawy, bez tworzenia prawdziwych numerów przesyłki.

Dane wysyłającego

Lista rozwijana z wyborem nazwy użytkownika z grupy administratorzy, w którego edycji wypełnione są dane firmowe. Te dane będą prezentowane jako nadawca paczki.

Nazwa nadawcy oraz pozostałe dane teleadresowe firmy (telefon, ulica, etc.)

Zamiast Danych wysyłającego, w starszych integracjach, należy w tym miejscu wpisać nazwę firmy wraz z pozostałymi danymi teleadresowymi. W przypadku telefonu powinno się unikać nawiasów, spacji i myślników.

Numer rachunku dla przesyłek pobraniowych

Numer konta bankowego na który będą przelane pieniądze pobrane od odbiorcy przesyłki.

W kolejnych podpunktach będą wymieniane indywidualne pola związane z konkretnymi integracjami.

2.2 Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej

Logo Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej

Opcja w integracji

Opis

Urząd nadania

Z tej listy wybiera się właściwy urząd pocztowy, z którego będą wysyłane paczki.

Sposób pobrania

Opcja dotyczy przekazania wpłaty do sprzedawcy przez Elektronicznego Nadawcę, w przypadku przesyłek za pobraniem.

Kwota pobrania podejmowana jest od odbiorcy przesyłki w gotówce, a następnie przekazywana jest do nadawcy na jeden z wybranych sposobów:

Przekaz: sprzedawca otrzyma pieniądze w postaci gotówki na adres podany w przekazie pocztowym.

Rachunek bankowy: sprzedawca otrzyma pieniądze na wskazany rachunek bankowy (musi być on podany w ustawieniach konta Elektronicznego Nadawcy).

Domyślny rodzaj usługi Pocztex 2013/Usługa kurierska

 

Lista w której wybiera się domyślny rodzaj usługi tylko dla usługi kurierskiej Pocztex.

Jeżeli zachodzi potrzeba wysłania konkretnej paczki innym rodzajem usługi Pocztex, można to zmienić z poziomu edycji zamówienia w opcji Rodzaj usługi Pocztex.

Dodatkowa konfiguracja:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

W tym przypadku w edycji sposobu dostawy powiązanego z Elektronicznym Nadawcą (w opcji Integracja), wyświetla się dodatkowe pole, w którym należy dokonać wyboru konkretnej usługi w ramach tej integracji:

Ustawienia integracji dla Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej

W następnej kolejności należy wypełnić inne ustawienia, zwłaszcza koszty dostawy.

Nadanie numeru przesyłki i eksport zamówień do Elektronicznego Nadawcy:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Zamówienia

Numer przesyłki Elektronicznego Nadawcy można utworzyć bezpośrednio w edycji zamówienia lub za pomocą operacji grupowych.

W pierwszym przypadku, po wejściu w edycję zamówienia, należy wypełnić dane potrzebne do utworzenia przesyłki i kliknąć w Utwórz przesyłkę (na zrzucie ekranu widać pola wymagane dla usługi "Przesyłka polecona"):

Tworzenie przesyłki w integracji z Elektronicznym nadawcą Poczty Polskiej

W drugim przypadku, kiedy zamówienia mają już wypełnione odpowiednie dane do nadania paczki, należy zaznaczyć odpowiednie zamówienia na liście (można skorzystać z filtra Sposób dostawy). Następnie należy na samym dole listy zamówień kliknąć w przycisk Pokaż operacje grupowe i nadać numery przesyłek opcją Utwórz przesyłki dla zaznaczonych zamówień.

Operacje grupowe dla integracji z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej

Po prawidłowym utworzeniu przesyłek można skorzystać z opcji: Eksport pakietu przesyłek z aktualnego dnia do Elektroniczny Nadawca, aby nadać pakiet przesyłek do panelu klienta Elektronicznego Nadawcy:

Wymogiem integracji z Elektronicznym Nadawcą jest, aby przesyłki utworzone danego dnia, były jednorazowo wyeksportowane w tym samym dniu!

2.3 GlobKurier

8 globkurier

Opcja w integracji

Opis

Punkt wysyłki InPost (numer paczkomatu)

W przypadku nadawania paczek InPostu przez usługę GlobKurier należy podać symbol Paczkomatu InPost, w którym będą nadawane przesyłki.

Sposób zapłaty

Opcja dotyczy rozliczeń sprzedawcy z GlobKurier za korzystanie z ich usług kurierskich. Rozliczenia dotyczą zarówno przesyłek w przedpłacie, jak i za pobraniem.

Do wyboru są cztery opcje:

przelew bankowy: po skorzystaniu z usługi w panelu klienta GlobKurier będzie widoczna informacja o danych do przelewu, dokonywanej bezpośrednio z konta. Opłata jest naliczana za każde zamówienie.

płatność online: płatność elektroniczna, gdzie pośrednikiem jest serwis platnosci.pl. Opłata jest odnotowana w GlobKurier do kilkunastu minut po jej wykonaniu.

płatność prepaid: przedpłata na konto klienta GlobKurier. W tym przypadku opłata pobierania automatycznie po każdym skorzystaniu z usług kurierskich.

płatność odroczona: zbiorcza płatność raz w tygodniu za wykorzystane usługi. Na początku każdego tygodnia wystawiana jest faktura, za dostawy z poprzedniego tygodnia.

Dodatkowa konfiguracja:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

W tym przypadku w edycji sposobu dostawy, który będzie powiązany z Glob Kurierem (w opcji Integracja), wyświetli się dodatkowe pole w którym należy dokonać wyboru konkretnej usługi w ramach tej integracji:

Ustawienia integracji dla GlobKuriera

Do wyboru są trzy usługi:

Kurierzy: usługa pośrednicząca w wyborze konkretnego przewoźnika dla danego gabarytu i wagi paczki. Wyboru konkretnej firmy kurierskiej dokonuje się w edycji danego zamówienia.

Punkty GlobBox: przesyłka dostarczana jest do stacjonarnych punktów odbioru paczek GlobBox, skąd może zostać odebrana przez klienta. Usługa podoba do Paczki w Ruchu.

Paczkomaty InPost: przesyłka dostarczana jest do wskazanego w zamówieniu Paczkomatu InPost. Należy pamiętać, aby wypełnić inne ustawienia, zwłaszcza koszty dostawy. W przypadku, gdy jednocześnie chcemy korzystać z więcej niż jednej usługi GlobKurier to należy wtedy utworzyć kolejne sposoby dostawy i przypisać im konkretne usługi.

2.4 Korporacja Kurierska

Logo Korporacji Kurierskiej

Opcja w integracji

Opis

Typ płatności

Opcja dotyczy rozliczeń sprzedawcy z Korporacją Kurierską za korzystanie z ich usług kurierskich. Rozliczenia dotyczą zarówno przesyłek z przedpłatą, jak i za pobraniem.

Do wyboru są trzy opcje:

płatność online za złożone zmówienia: płatność za transport dokonuje się przed przyjazdem kuriera. Opłata jest odnotowana w Korporacji Kurierskiej do kilkunastu minut po jej wykonaniu.

płatność z salda konta: przedpłata na konto klienta Korporacji Kurierskiej. W tym przypadku opłata pobierania automatycznie po każdym skorzystaniu z usług kurierskich.

płatność abonamentowa: zbiorcza płatność po miesiącu za zrealizowane usługi.

Symbol paczkomatu nadania

W tej opcji należy podać symbol Paczkomatu InPost, w którym będą nadawane zamówione towary do odbiorców przesyłek.

Dodatkowa konfiguracja:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Sposoby dostawy

W tym przypadku w edycji sposobu dostawy, który będzie powiązany z Korporacją Kurierską (w opcji Integracja), wyświetli się dodatkowe pole, w którym należy dokonać wyboru konkretnej usługi w ramach tej integracji:

Ustawienia integracji dla Korporacji Kurierskiej

Do wyboru są dwa rodzaje usług:

Kurierzy: usługa pośrednicząca w wyborze w edycji zamówienia konkretnego przewoźnika dla danego gabarytu i wagi paczki.

Paczkomaty InPost: dostarczenie towaru do wskazanego w zamówieniu Paczkomatu InPost.

Następnie należy wypełnić inne ustawienia, zwłaszcza koszty dostawy. W przypadku, gdy jest potrzeba korzystania z obu usług Korporacji Kurierskiej, należy utworzyć dwa sposoby dostawy z wyborem konkretnej usługi.

2.5 DHL Polska

Logo DHL

Opcja w integracji

Opis

Płatnik

Lista rozwijana służąca określeniu strony opłacającej dostarczenie przesyłki:

nadawca: koszty transportu ponosi nadawca z uwzględnieniem indywidualnych stawek.

odbiorca przesyłki: kurier przy dostarczeniu paczki zażąda od odbiorcy opłaty za usługę kurierską wg. cennika DHL.

Potwierdzenie doręczenia

Opcja służy określeniu czy do sprzedawcy ma zostać zwrócona kopia listu przewozowego.

Usługa preaviso

Opcja oznacza, że DHL wyśle e-mail lub wiadomość SMS do odbiorcy przesyłki: potwierdzenie nadania towaru, informację o etapach dostarczania przesyłki i planowanym terminie dostarczenie.

2.6 Paczka w Ruchu

Logo Paczka w Ruchu

Opcja w integracji

Opis

Przycisk Odśwież listę kiosków

Opcja służy do ręcznego pobrania najnowszej dostępnej listy kiosków Ruchu w momencie wypełnienia danych integracyjnych. Standardowo dane pobierane są co dobę automatycznie.

2.7 InPost Paczkomaty

Logo InPost

Opcja w integracji

Opis

Typ etykiety

Opcja służy określeniu formatu listu przewozowego. Do wyboru są:

A4: etykieta standardowa – możliwość wydrukowania do trzech etykiet na stronie A4.

A6: etykieta drukowana w orientacji pionowej w jednej sztuce.

Dodatkowy tekst na etykiecie

W tym polu można dopisać stały komentarz dla odbiorcy przesyłki wraz ze znacznikiem numeru zamówienia.

Sposób wysyłki

Opcja służy do określenia, czy zamówione towary będą nadane przez Paczkomat, czy w oddziale InPost.

Ustaw status zamówienia przy doręczeniu

Po odnotowaniu w panelu klienta InPost informacji o dostarczeniu przesyłki, status zamówienia w sklepie zmieni się na wskazany.

2.8 Siódemka - przesyłki expresowe

Logo Siódemka - przesyłki ekspresowe

Opcja w integracji

Opis

Płatnik

Lista rozwijana służąca określeniu strony opłacającej dostarczenie przesyłki:

nadawca: koszty transportu ponosi nadawca z uwzględnieniem indywidualnych stawek.

odbiorca przesyłki: kurier przy dostarczeniu paczki zażąda od odbiorcy opłaty za usługę kurierską wg. cennika.

Sposób pobrania

Opcja dotyczy przekazania wpłaty do sprzedawcy przez Siódemkę, w przypadku przesyłek za pobraniem.

Kwota pobrania podejmowana jest od odbiorcy przesyłki w gotówce, a następnie przekazywana jest do nadawcy na jeden z wybranych sposobów:

Przekaz: sprzedawca otrzyma pieniądze w postaci gotówki na adres podany w przekazie pocztowym.

Przelew bankowy: sprzedawca otrzyma pieniądze za pobranie wpłatą na rachunek bankowy (numer rachunku bankowego musi być podany w ustawieniach konta klienta)

Pobranie NextDay: sprzedawca otrzyma zwrot pieniędzy dzień po dostarczeniu przesyłki.

Potwierdzenie dostawy na SMS

W tym przypadku opcja określa czy ma być wysłany SMS do odbiorcy przesyłki z potwierdzeniem dostarczenia zamówienia.

Potwierdzenie dostawy na e-mail

W tym przypadku określa się czy ma być wysłany mail do odbiorcy przesyłki z potwierdzeniem dostarczenia zamówienia.

2.9 UPS

Logo UPS

Opcja w integracji

Opis

Ustaw status zamówienia przy doręczeniu

Po odnotowaniu w panelu klienta UPS informacji o dostarczeniu przesyłki, status zamówienia w sklepie zmieni się na wskazany.

2.10 DPD

Logo DPD

Opcja w integracji

Opis

MasterFID

Ciąg cyfr oznaczający numer klienta. Można go uzyskać od swojego opiekuna z DPD.

WebKlient DPD oraz integracja w sklepie, to dwa niezależne systemy, dlatego należy pamiętać, że:
- W integracji w sklepie nie należy wprowadzać danych służących do logowania do WebKlienta DPD. Dane dostępowe do API DPD (login, hasło oraz MasterFID) można uzyskać od swojego opiekuna z DPD.
- DPD w panelu WebKlienta nie prezentuje informacji o przesyłkach generowanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Status takich przesyłek można śledzić za pośrednictwem usługi lokalizacji paczek dostępnej na stronie DPD.
- Samo wygenerowanie numeru przesyłki, czy wydruk etykiety w sklepie, nie obciąża sprzedawcy kosztami. Koszt zostaje naliczony w momencie jej nadania w punkcie lub po zeskanowaniu etykiety przez kuriera.

W przypadku pytań odnośnie działania i obsługi integracji, należy wysłać zgłoszenie na skrzynkę mailową wsparcie@infoserwis.org
Jeżeli to możliwe, prosimy o dołączenie zrzutu ekranu ilustrującego przedmiot zgłoszenia.