Sklep Internetowy BestSeller
BMW Smorawiński
Strona internetowa marki BMW.
MikaHome
Unikatowe akcesoria do wystroju domu.
PepeStore
Sklep RWD z odzieżą PepeJeans.
KiddyFave
Akcesoria dla dzieci i młodzieży.
MAER
Sklep RWD z akcesoriami Off-Road.
BOPSS
Sklep oferujący opony i felgi samochodowe.
4F - sklep internetowy
Oficjalny sklep internetowy marki 4F.
Harley-Davidson® Katowice
Odzież marki Harley-Davidson®.
Hurtownia rolnicza AgroBis
Części do ciągników i maszyn rolniczych
Wydawnictwo Pascal
Księgarnia internetowa dla Wydawnictwa Pascal.

Platforma ODR – nowe obowiązki e-sprzedawców

 

Już 15 lutego 2016r. zostanie utworzona platforma ODR (Online Dispute Resolution), czyli specjalny serwis internetowy mający na celu ułatwianie rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i sprzedawcami internetowymi przez niezależnego mediatora. Cały proces ma się odbywać online, za pośrednictwem sieci Internet.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, sklepy internetowe nowy obowiązek informacyjny posiadają już od dnia 9 stycznia 2016r. Według ustawodawcy platforma ODR daje możliwość prostego i skutecznego pozasądowego rozstrzygania sporów, które mogą powstać w skutek zawarcia transakcji internetowej. Ustawodawca uważa, że obecnie brakuje mechanizmów, które zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom dawałyby możliwość rozstrzygnięcia sporu przy pomocy środków elektronicznych. To z kolei może stanowić przeszkodę dla transgranicznych transakcji internetowych i utrudniać rozwój handlu internetowego. Nowe przepisy dotyczą wszystkich sprzedawców internetowych mających siedzibę i konsumentów mających miejsce zamieszkania w ramach Unii Europejskiej.

 

 

Sklepy internetowe mają obowiązek poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR i możliwościach jakie ona stwarza. Możemy przeczytać o tym w artykułach numer 14.1 i 14.2 tego Rozporządzenia:

 

"1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi podają na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do platformy ODR. To łącze musi być łatwo dostępne dla konsumentów. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podają również swoje adresy poczty elektronicznej.”

"2. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, którzy są zobowiązani lub którzy zobowiązali się do wykorzystywania jednego lub większej liczby podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami, informują konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia ich sporów. Podają oni łącze elektroniczne do platformy ODR na swoich stronach internetowych i, jeśli oferta jest składana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zamieszczają to łącze w tej wiadomości. Informacje te są również udostępniane, w stosownych przypadkach, w ogólnych warunkach sprzedaży mających zastosowanie do internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.”

Pełną treść Rozporządzenia UE nr 524/2013 można pobrać tutaj: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1104

 

Rozstrzyganie sporów odbywać się będzie poprzez interwencję podmiotu ADR (Alternative Dispute Resolution). Kim jest podmiot ADR? Jest to każda instytucja utworzony na stałe i posiadająca w ofercie rozstrzygnięcie sporu w ramach postępowania ADR. Podmiot ten musi być umieszczony w wykazie prowadzonym przez właściwy krajowy organ. Co istotne: udział podmiotu ADR w danym sporze może być odpłatny, o czym podmiot ADR powinien poinformować obie strony.

Należy jednak zaznaczyć w tym miejscu, że w polskim porządku prawnym brak jest wymogu uczestnictwa przedsiębiorcy w sporze przy wykorzystaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Przedsiębiorca może nie wyrazić na to zgody mimo, że konsument o to wnioskuje. Wtedy sprawa zapewne trafi do sądu.

 

Obowiązki informacyjne e-sprzedawcy wynikające z nowych przepisów

  1. Podaj na stronie swojego sklepu internetowego odnośnik do platformy ODR – zamieść go w łatwo dostępnym miejscu. Odpowiednia do tego powinna być podstrona z regulaminem sklepu, lub podstrona zawierająca informację o reklamacjach. 

  2. Natomiast jeśli jesteś zobowiązany (lub zobowiązałeś się) do wykorzystywania jednego lub większej liczby podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami oprócz odnośnika do platformy ODR powinieneś na stronie sklepu zamieścić informację o tej platformie i jej możliwościach.

 

Większość polskich sprzedawców internetowych zobowiązana będzie tylko do czynności wymienionych w pierwszym punkcie. Jego postanowienia można zrealizować poprzez dodanie do regulaminu sklepu i podstrony opisującej proces reklamacji krótkiego zapisu - według TrustedShops może on brzmieć w następujący sposób:

"Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/"

 

Platforma ODR wydaje się być krokiem w dobrym kierunku. Szczególnie dobrze może się ona sprawdzić w rozwiązywaniu sporów (np. reklamacji) wynikających z transakcji transgranicznych. Trudno jednak przewidzieć jak będzie się ona sprawdzać w praktyce i czy rzeczywiście będzie tak łatwa, oraz intuicyjna jak zapewnia Ustawodawca. Istotna wydaje się być także kwestia kosztów związanych z tego rodzaju postępowaniem, czyli przede wszystkim wysokość wynagrodzenia dla podmiotu ADR.

 

Wydrukuj

szablony.phpintegracje,30,126.htmsynchronizator_bestseller,0,140.htm

pytania@infoserwis.org

tel. 61 832 45 80
 tel./fax 61 832 61 37

 
Systemy zintegrowane ze sklepem internetowym BestSeller

InfoSerwis - obsługa informatyczna przedsiębiorstw
ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań
tel.: 061 832 45 80, tel./fax.: 061 832 61 37
biuro@infoserwis.org